Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

tragiczny wypadek

2012-05-28

W związku z tragicznym wypadkiem w Ojcowskim Parku Narodowym cała załoga Parku składa na ręce Rodziny Zmarłej wyrazy najgłębszego współczucia.

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego, optycznego, oprogramowania teledetekcyjnego oraz przeprowadzenie szkolenia GIS

10. maja 2011 r. już po raz jedenasty odbył się „Zlot Nietoperzy” - rajd dla uczniów szkół podstawowych z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego.

Szanowni Państwo, Zbliża się tegoroczna majówka. Jak co roku w Ojcowskim Parku Narodowym pojawią się bardzo licznie miłośnicy Doliny Prądnika.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych osady leśnej OPN: „Iwiny” Ojców 65 i Ojców 66 oraz w budynku „Kolencin Warsztaty” Ojców Złota Góra 9.

Wykonanie docieplenia i doszczelnienia przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych osad leśnych OPN: „Kolencin Warsztaty” Ojców Złota Góra 9 oraz „Iwiny” Ojców 65 i Ojców 66.

Wykonanie docieplenia i doszczelnienia przegród budowlanych w budynku dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego „Jadwiga” w Ojcowie.

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 45 kW z dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z adaptacją systemu grzewczego na niskotemperaturowy w budynku dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego „Jadwiga” w Ojcowie.

polegającego na usunięciu wskazanych drzew, krzewów, odrośli oraz roślinności zielnej na wyznaczonych murawach o powierzchni 18,24 ha

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza dzieci oraz nauczycieli ze szkoł loklanych (z gmin, na których położony jest Park lub jego otulina) do udziału w XI Zlocie Nietoperzy. Rajd odbędzie się 10 maja 2012.