Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanym burzami dla województwa małopolskiego, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że z dniem 31 maja 2016 roku zostały zakończone konsultacje społeczne projektu planu ochrony OPN. Nadeszło kilkaset uwag, z których zdecydowana większość dotyczy braku zgody właścicieli działek na usytuowanie ...

W związku z prognozowanymi burzami w czasie nadchodzącego weekendu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia “Zwalczanie roślin inwazyjnych” do przygotowania ofert na wykonanie zabiegów ochronnych.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia “Ochrona biocenoz kserotermicznych” do przygotowania ofert na wykonanie zabiegów ochronnych.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest woda. W imieniu organizatorów 21 i 22 maja zapraszamy do kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie i osady młynarskiej Boroniówka w Grodzisku. Więcej informacji na stronie: www.dnidziedzictwa.pl

Zapraszamy zainteresowanych przewodników na szkolenie terenowe dotyczące flory wiosennej. Szkolenia odbędą się w dwóch terminach - 12 i 16 kwietnia 2016.

Ogłoszenie

2016-04-05

W związku ze składanymi wnioskami do planu ochrony, Dyrekcja Parku przedłuża czas konsultacji społecznych do dnia 31.05.2016 roku.