Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania GIS
| 2011-08-31

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania GIS w ramach projektu „Budowa systemu
informacji przestrzennej (GIS) dla Planu Ochrony, kompleksowego zarządzania ochroną
różnorodności biologicznej oraz monitoringu zasobów przyrodniczych w Ojcowskim Parku
Narodowym”

Czytaj więcej