Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Zmiana SIWZ do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym z dnia 30 sierpnia 2011 rok
| 2011-08-31

Zmiana SIWZ do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym z dnia 30 sierpnia 2011 roku pn.:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń pomiarowych
oraz oprogramowania GIS w ramach projektu „Budowa systemu informacji
przestrzennej (GIS) dla Planu Ochrony, kompleksowego zarządzania ochroną różnorodności
biologicznej oraz monitoringu zasobów przyrodniczych w Ojcowskim Parku Narodowym”

 

Czytaj więcej