Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
"Przyroda w mojej okolicy” - finał konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Skała
| 2012-03-26

 Dnia 23 marca 2012 w Ośrodku Edukacyjno Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów szkół podstawowych  z Gminy Skała. Konkurs „Przyroda w mojej okolicy” został zorganizowany przez Gminne Koło Sołtysów w Skale oraz Ojcowski Park Narodowy i odbył się po raz pierwszy.
Na konkurs wpłynęły prace, które zwyciężyły w etapach szkolnych. Prace przygotowali uczniowie ze szkół w: Skale, Cianowicach, Szczodrkowicach, Minodze, Smardzowicach i Naramie.

Komisja konkursowa poprzez głosowanie wybrała zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: klasy od I-III oraz IV-VI. W kategorii I-III pierwsze i drugie miejsce przypadło uczennicom ze Szczodrkowic, a trzecie uczennicy ze SP w Naramie. W drugiej kategorii (IV-VI) komisja postanowiła przyznać pierwsze i drugie miejsce pracom ze SP w Skale, a trzecie wyróżnienie przypadło uczennicy ze SP w Szczodrkowicach.

 Mimo przyznania szczególnych wyróżnień, wszyscy uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, mogą czuć się wygrani. Prawdziwą nagrodą jest bowiem codzienny kontakt z otaczającą nas przyrodą, a celem konkursu jest zwrócenie uwagi na jej piękno, nie tylko w parku narodowym, ale także w jego otulinie.

 Właściwa ochrona i użytkowanie terenów przyległych warunkuje bowiem przyszłość Ojcowskiego Parku Narodowego, a także zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych naszej okolicy.
Z prac uczestników utworzona zostanie wystawa pokonkursowa, prezentowana w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania za wsparcie merytoryczne i ufundowanie nagród: współorganizatorom, sponsorom, dyrektorom szkół oraz nauczycielom. Podziękowania należą się też samym uczestnikom, którzy potrafią dostrzec wyjątkowość przyrody w swojej Gminie i na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Współorganizatorzy konkursu i sponsorzy nagród

  • Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz Administracja szkół Gminy Skała
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • DEL ELEKTRONIK Dariusz Antroszczyk
  • Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  •  Bank PKO BP Oddział w Skale
  • Zarząd PSL w Skale
  • Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dn. 30 marca 2012 o godz. 10.30 w Ośrodku Edukacyjno Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego (Hotel pod Kazimierzem).

tekst: Alicja Subel

Przeczytaj o konkursie na stronie KW Policji w Krakowie