Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Dnia 25 stycznia 2014 (sobota) zapraszamy do udziału w obchodach 151. rocznicy powstania styczniowego. Spotkanie rozpocznie uroczysta msza święta w Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie (godz. 10.00).

Dnia 24 stycznia 2014 (piątek) zapraszamy zainteresowane osoby na wykład Pana dr. Miłosza Jodłowskiego pt. Turystyka wspinaczkowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej a ochrona przyrody.

Dnia 10 stycznia 2014 (piątek) zapraszamy przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po Ojcowskim Parku Narodowym na wykład Pani mgr Katarzyny Kozakiewicz pt. "Nietoperze - mało znane ssaki z naszego sąsiedztwa".

Dnia 20.12.2013 (piątek) zapraszamy przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po Ojcowskim Parku Narodowym na wykład Pana dr. Michała Wojenki pt. "Rycerze w jaskini".

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO. Zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 20 grudnia 2013 roku. Patronat honorowy nad konkursem objął też Ojcowski Park Narodowy.

Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Babiogórskim PN, Gorczańskim PN, Magurskim PN, Ojcowskim PN oraz Pienińskim PN organizuje internetowy turniej wiedzy o parkach narodowych Małopolski. Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.

Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Babiogórskim PN, Gorczańskim PN, Magurskim PN, Ojcowskim PN, Pienińskim PN oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie serdecznie zaprasza Nauczycieli na seminarium, które odbędzie się 14 listopada 2013 w Krakowie.

W imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym poświęconym tematyce ochrony przyrody i krajobrazu. Konkurs skierowany jest do młodzieży - osób od 15 roku życia oraz dorosłych.

W imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym poświęconym tematyce ochrony obszarów wodno - błotnych jako siedlisk życia ptaków.

W imieniu fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie "Aktywni dla Klimatu".