Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Parki Narodowe w Małopolsce – Edukacja dla Środowiska
| 2013-11-04

Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Babiogórskim PN, Gorczańskim PN, Magurskim PN, Ojcowskim PN, Pienińskim PN oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie serdecznie zaprasza Nauczycieli na seminarium, które odbędzie się 14 listopada 2013 w Krakowie.

 

Celem seminarium jest zapoznanie nauczycieli z przepisami dotyczącymi organizacji zajęć na terenie obszarów chronionych, z bazą dydaktyczną małopolskich parków narodowych i lasów państwowych, z materiałami dydaktycznymi opracowanymi przez pracowników parków, oraz prezentacja różnych form pracy, które można wykorzystać w czasie zajęć dydaktycznych.

Seminarium odbędzie się 14 listopada 2013, w Krakowie ,ul. Kanonicza 12.

Seminarium odbędzie się pod patronatem Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 Program

9.00 - 10.40

Otwarcie seminarium, wystąpienia zaproszonych gości.
dr Tomasz Pasierbek - Przepisy dotyczące organizacji zajęć na terenach chronionych.
dr inż. Marcin Guzik - Oferta edukacyjna małopolskich parków narodowych.
WFOŚiGW - Pozyskiwanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Krakowie na wypoczynek dzieci i młodzieży z terenów zanieczyszczonych.

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 12.30

Babiogórski Park Narodowy – Mokry Kozub – praktyczna strona edukacji przyrodniczej.
Gorczański Park Narodowy – Czym skorupka za młodu nasiąknie…  czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.
Ojcowski Park Narodowy – Rajd terenowy „Cztery pory roku”.
Pieniński Park Narodowy – Program Edukacji Środowiskowej: Piękny krajobraz – dobra gospodarka, brzydki krajobraz – zła gospodarka.

12.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30

Magurski Park Narodowy – Warsztaty Młodych Odkrywców.
Tatrzański Park Narodowy – Tajemniczy ogród.
Lasy Państwowe – Oferta edukacyjna nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 W czasie seminarium można będzie zapoznać się ze szczegółową ofertą edukacyjną parków narodowych oraz Lasów Państwowych na specjalnie przygotowanych stoiskach.

Formularz zgłoszeniowy dostepny jest tutaj. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!