Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zapraszamy przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie Parku na szkolenie, które odbędzie się 23.11.2012 r. (piątek) w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN.

Na świecie występuje około tysiąca gatunków nietoperzy. Stanowi to prawie ¼ wszystkich gatunków ssaków. Dziś w Ministerstwie Środowiska odbywa się konferencja EUROBATS poświęcona ochronie tych latających ssaków.

Studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy wsparciu pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego trzykrotnie w tym roku uczestniczyli w akcji sprzątania szlaków. Odbyła się ona w ramach zajęć terenowych z kursu „Edukacja przyrodniczo-leśna”.

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw w kraju do udziału w konkursie edukacyjnym. Konkurs odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej "Elektroodpady - proste zasady" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z całodobową ochroną i dozorem obiektów OPN, - jednoosobowa obsada dyżuru, w tym obsługa portierni, centrali telefonicznej.

Jaskinia Łokietka będzie czynna w dniach: 29-31 października oraz 2,3,4,10,11 listopada 2012 w godz. 10:00-15:30 (ostatnie wejście).

Dnia 5 października 2012 już po raz 44. odbyła się Ojcowska Złota Jesień - rajd z konkursem dla uczniów szkół średnich z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zwycięzcami zostali uczniowie VI LO im. A. Mickiewicza w Krakowie.

Ze względu na okres ochronny nietoperzy Jaskinia Ciemna jest zamknięta dla zwiedzających od 8.10.2012 do 27.04.2013.

W dniu 27. października 2012 uczniowie siedmiu gimnazjów lokalnych spotkali się na X jubileuszowym Rajdzie Neandertala.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Karpaty Zachodnie - w obiektywie, czyli odkrywamy piękno przyrody"