Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-08-14

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn.: " Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie mostu na potoku Prądnik".

Tego spojrzenia nie da się nie zauważyć. Wielkie oczy puchacza zwyczajnego i skupiony wzrok niedźwiedzia brunatnego przez cały sierpień będą bacznie obserwować mieszkańców i turystów wchodzących do lasów, parków narodowych i parków krajobrazowych Małopolski. Wszystko to w ramach kampanii antyśmieciowej Województwa Małopolskiego pod hasłem „Nie zaśmiecaj naszego domu”.

W związku z licznymi pytaniami dot. otwarcia obiektów na terenie Ojcowskiego PN w nadchodzący długi weekend, informujemy, iż wszystkie obiekty w zarządzie Parku (ekspozycja przyrodnicza, Jaskinia Ciemna, Jaskinia Łokietka, zamek w Ojcowie) będą czynne. Szczegóły dot. godzin otwarcia znajdują się w zakładce Informacje turystyczne.

Ogłoszenie wyników z postępowania dotyczącego zapytania cenowego na wykonanie zadania pn. "Naprawa nawierzchni parkingu w Ojcowie wraz z dostawą surowca i zagęszczeniem - kamień drogowy (130 ton)" znajduje się w załączniku.

W związku z licznymi pytaniami dot. odbudowy drewnianego mostu na przeciwko parkingu "Przy zamku" w Ojcowie, prosimy o zapoznanie się z informacją dot. stanu prawnego oraz przyszłości tego obiektu, przygotowaną przez dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w dniu 01 sierpnia 2019 r. z inicjatywy dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego został podpisany trójstronny list intencyjny w sprawie ścisłej współpracy pomiędzy Parkiem a Miastem i Gminą Skała oraz Gminą Sułoszowa.

Informacja

2019-08-07

Niniejszym informujemy, iż wprowadza się aneks nr 5 do zarządzenia nr 3/2019 dotyczącego stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2019, w załączniku nr 2 „Stawki opłat za udostępnianie obiektów OPN i prowadzenie zajęć edukacyjnych w obiektach OPN - w sezonie 2019.”, wprowadza się zmiany:

Ogłoszenie wyników zapytania cenowego na zadanie pn. "Wykonanie drewnianych konstrukcji do umieszczania informacji oraz drewnianych tablic wjazdowych, witaczy". Szczegóły znajdują się w załączniku.

OGŁOSZENIE

2019-07-26

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn.: " Naprawa kasy przy Jaskini Ciemnej wraz z dostawą materiału, wymianą uszkodzonych elementów i konserwacją".