Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-03-20

Ogłoszenie o wynikach zapytania cenowego: ,,Dostarczenie wydawnictw (książki, albumy) widokówek, map w sezonie turystycznym 2019". Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania cenowego na realizację ww. zadania, zostały wybrane firmy:

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko REFERENTA w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko księgowej / księgowego w Ojcowskim Parku Narodowym.

INFORMACJA

2019-03-14

Niniejszym informujemy, iż po likwidacji zagrożeń na szlakach turystycznych, które wystąpiły na skutek silnych huraganów jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 marca br., szlaki te zostają z dniem dzisiejszym ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego.

OSTRZEŻENIE

2019-03-10

Niniejszym informujemy, iż w związku z porywistym wiatrem wiejącym w nocy z 9 na 10 marca br. szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zostały zamknięte do odwołania. Wejście na nie do momentu sprawdzenia przez Służby terenowe na własną odpowiedzialność!

ZAPYTANIE CENOWE

2019-03-08

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-08

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473.

Informacja

2019-03-07

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania cenowego: „Określenie czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w miejscowościach Wola Kalinowska oraz Ojców”

Informacja

2019-02-28

ANEKS nr 1 DO ZARZĄDZENIA NR 3/2019 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2019: w okresie od 02 III do 31 III br. opłaty pobierane będą tylko w weekendy w godz. 9:00 – 15:00.