Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym pn.: "Tłumaczenie tekstów historycznych na język obcy" w ramach projektu pn. "Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I". Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o wynikach dla zapytania ofertowego nr 04/2019 pn. Realizacja filmu pn. "Orle gniazdo w Ojcowie wraz z postprodukcją" znajdują się w załączniku.

Szczegółowe informacje dot. otwarcia ofert zapytania ofertowego nr 4/2019 pn.: Realizacja filmu pt. Orle gniazdo w Ojcowie" wraz z postprodukcją, znajdują się w załączniku.

Informacja

2019-05-27

Niniejszym informujemy, iż po likwidacji zagrożeń na szlakach turystycznych, które wystąpiły na skutek silnych opadów atmosferycznych w ubiegłym tygodniu, szlaki te zostają z dniem dzisiejszym ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego.

OSTRZEŻENIE

2019-05-24

Z uwagi na wysokie opady atmosferyczne, apelujemy do turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po szlakach na terenie Parku. Szlaki turystyczne pokryte są błotem i kałużami co zwiększa ryzyko poślizgnięcia się, należy zwrócić uwagę na odpowiednie obuwie, dostosowane do trudnych warunków. Wejście na szlaki turystyczne jest na własną odpowiedzialność.

ZAPYTANIE CENOWE

2019-05-23

Przedmiotem zadania jest wykonywanie kompleksowego nadzoru budowlanego dla prowadzonych, robót budowlanych przez Ojcowski Park Narodowy w ramach realizowanego zadania pn.; ,,Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - uzupełniające prace budowlane oraz sanitarne".

OGŁOSZENIE

2019-05-17

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE

2019-05-17

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Realizacja filmu pt. „Orle gniazdo w Ojcowie” wraz z postprodukcją.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 29 kwietnia 2019 r. na Wykonanie nadzoru budowlanego w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2019-05-16

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".