Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-04-12

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowisko pracy, zn. spr. D.110.7.2019, z dn. 20 marca 2019 r., umieszczonego na stronie internetowej Ojcowskiego Parku Narodowego, do dnia 8 kwietnia 2019 r. dokumenty aplikacyjne wpłynęły od dwóch osób. W związku z powyższym zamyka się przedmiotowe postępowanie.

Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego nr 3/2019 pn. "Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie".

OGŁOSZENIE

2019-04-12

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 7 marca 2019 r. na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

KOMUNIKAT

2019-04-05

Z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe apelujemy do turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po szlakach na terenie Parku. Przypominamy, iż na terenie parków narodowych zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.

INFORMACJA

2019-04-04

Niniejszym informujemy, iż wprowadza się aneks nr 3 do zarządzenia nr 3/2019 dotyczącego stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2019. W dniach 18-20 kwietnia br. Jaskinia Łokietka będzie czynna w godzinach 9.00 do 15:30 (ostatnie wejście).

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego zaprasza do składania ofert na zadanie: „Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach.

OGŁOSZENIE

2019-03-27

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

OGŁOSZENIE

2019-03-26

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473

OGŁOSZENIE

2019-03-22

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko kasjera w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego, na sezon turystyczny 2019.