Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

informacja

2019-02-26

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA ROK 2019. Zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), ustala się nw. plan zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Ojcowski Park Narodowy w 2019 r. Plan ten zawiera 4 zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 000 euro.

W związku z trwającym sezonem roztopów istnieje możliwość odrywania się od kompleksów skał, drobnych odłamków skalnych. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się na odcinkach dróg i szlaków turystycznych przebiegających bezpośrednio przy skałach.

Informacja

2019-02-21

Niniejszym informujemy, iż w sekretariacie nie działa fax nr 12 3892006. Bardzo prosimy o przysyłanie pism drogą tradycyjną bądź emailem.

Ogłoszenie

2019-02-19

Ogłoszenie o wynikach zapytania cenowego: ,,Świadczenie usługi serwisowania multimedialnej Ekspozycji Przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego". Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania cenowego na realizację ww. zadania, została wybrana firma:

ZAPYTANIE CENOWE

2019-02-14

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie zadania pn.: „Określenie czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w miejscowościach Wola Kalinowska oraz Ojców”.

ogłoszenie

2019-02-12

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w Ojcowskim Parku Narodowym Sprzątaczka / sprzątacz

zapytanie ofertowe

2019-02-11

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Dostarczanie wydawnictw (książki, albumy), widokówek, map w sezonie turystycznym 2019 r."

Ogłoszenie

2019-02-06

Ogłoszenie o wynikach zapytania cenowego : „Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Ojcowskiego Parku Narodowego”

OGŁOSZENIE

2019-02-06

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Ogłoszenie

2019-01-31

Ogłoszenie z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dla zamówienia pn.: „Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego”