Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

W dniu 12 października 2018 odbędzie się 50. edycja Ojcowskiej Złotej Jesieni - rajdu z konkursem dla uczniów szkół średnich z Krakowa i okolic. Zaproszenie i regulamin rajdu znajdują się w załącznikach. Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli lokalnych gimnazjów do wzięcia udziału w XVI Rajdzie Neandertalczyka w dniu 28 września 2018. Zaproszenie oraz regulamin znajdują się w załącznikach. W tym roku współorganizatorem jest Gimnazjum w Korzkwi.

INFORMACJA

2018-09-11

Niniejszym informujemy, iż ze względów formalnych zostaje unieważnione postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.09.2018 r. pod nazwą "Wykonanie drewnianych ,,witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie".

INFORMACJA

2018-09-05

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym został wysłany wniosek o zaopiniowanie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego do Rad Gmin sąsiadujących z Parkiem.

ZAPYTANIE CENOWE

2018-09-04

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonanie i dostawa 20 kolorowych map OPN wysokiej szczegółowości, drukowanych na blasze

ZAPYTANIE CENOWE

2018-09-04

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonanie drewnianych ,,witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie

Informacja

2018-09-03

Niniejszym informujemy, że we wrześniu 2018 Ekspozycja przyrodnicza OPN będzie nieczynna w soboty i niedziele.

INFORMACJA

2018-08-31

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego przedstawia informację o zakończonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ochrony Ojcowskiego P.N., które były przeprowadzone w dniach od 07 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-31

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Dostawa i montaż barier metalowych na szlakach leśnych

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-30

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Tłumaczenia tekstów na język obcy