Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ogłoszenie

2018-04-16

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do ofertowego przetargu pisemnego na: dzierżawę sanitariatu kontenerowego zlokalizowanego w pobliżu Jaskini Łokietka

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza, nabór na stanowisko kasjerów w Ojcowskim P. N.

Informacja

2018-03-29

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym został wprowadzony ANEKS nr 1 DO ZARZĄDZENIA NR 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 roku, stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2018.

Ogłoszenie

2018-03-28

Niniejszym informujemy, iż w związku z prośbami o przydłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego, termin zostaje przedłużony do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

informacja

2018-03-21

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym na przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego”

Ogłoszenie

2018-03-20

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania cenowego z dnia 01.02.2018 r. Wybór ofert wraz z uzasadnieniem.

informacja

2018-03-16

ZARZĄDZENIE nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego Parku Narodowym w sezonie 2018

Nabór na stanowisko referenta-sprostowanie

Nabór na stanowisko kasjera- sprostowanie

Informacja

2018-03-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie remontu Gajówki Pieskowa Skała”.