http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:7.html

Aktualności

Informacja

2019-05-27

Niniejszym informujemy, iż po likwidacji zagrożeń na szlakach turystycznych, które wystąpiły na skutek silnych opadów atmosferycznych w ubiegłym tygodniu, szlaki te zostają z dniem dzisiejszym ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego.

OSTRZEŻENIE

2019-05-24

Z uwagi na wysokie opady atmosferyczne, apelujemy do turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po szlakach na terenie Parku. Szlaki turystyczne pokryte są błotem i kałużami co zwiększa ryzyko poślizgnięcia się, należy zwrócić uwagę na odpowiednie obuwie, dostosowane do trudnych warunków. Wejście na szlaki turystyczne jest na własną odpowiedzialność.

ZAPYTANIE CENOWE

2019-05-23

Przedmiotem zadania jest wykonywanie kompleksowego nadzoru budowlanego dla prowadzonych, robót budowlanych przez Ojcowski Park Narodowy w ramach realizowanego zadania pn.; ,,Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - uzupełniające prace budowlane oraz sanitarne".

OGŁOSZENIE

2019-05-17

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE

2019-05-17

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Realizacja filmu pt. „Orle gniazdo w Ojcowie” wraz z postprodukcją.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 29 kwietnia 2019 r. na Wykonanie nadzoru budowlanego w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2019-05-16

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".

Informacja

2019-05-15

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego UNIEWAŻNIA przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 19 kwietnia 2019 r. na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

W dniu 10 maja 2019 r. rozpoczyna się wypas owiec i kóz w ramach zadania pn. „Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18. Wypas stada będzie trwał do 10 czerwca br. Będzie on odbywał się corocznie, w latach 2019-2023.

Grafika : drukuj / nie drukuj