Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Dot. zapytania ofertowego DOZP.261.01.2019 z dnia 21.01.2019 r., pn.: „Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Ojcowskiego P. N.”, załączniku nr 1 w pkt 1. błędnie podano zapis:

Zapytanie cenowe

2019-01-28

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usługi serwisowania multimedialnej Ekspozycji Przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego."

Dot. Zapytania ofertowego zn.spr. A.262.3.2019, z dnia 16.01.2019 r. Niniejszym informujemy, iż w treści zapytania ofertowego z dnia 16.01.2019 r., pn.: „Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego”, w pkt V. 2 błędnie podano zapis:

Zapytanie cenowe

2019-01-21

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Ojcowskiego Parku Narodowego ”

zapytanie ofertowe

2019-01-18

Na podstawie zarządzenia dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego”.

zapytanie ofertowe

2019-01-18

Na podstawie zarządzenia dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, zgodne z Prawem Budowlanym, w budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego”.

zapytanie ofertowe

2019-01-18

Na podstawie zarządzenia dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowych w budynkach Ojcowskiego Parku Narodowego”.

OGŁOSZENIE

2019-01-18

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko kasjera w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego, na sezon turystyczny 2019.

OGŁOSZENIE

2019-01-09

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko sprzątaczki / sprzątacza w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego.

INFORMACJA

2019-01-09

Niniejszym informujemy, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko sprzątaczka / sprzątacz w Ojcowskim Parku Narodowym nie wpłynęła żadna aplikacja. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.