Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

INFORMACJA

2018-12-31

Z uwagi na ustawowy zakaz zakłócania ciszy na obszarze Parku Narodowego (art. 15 ust. 1 p. 20 ustawy o ochronie przyrody) prosimy, aby na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego najbliższym sąsiedztwie NIE ODPALAĆ PETARD I FAJERWERKÓW, również ze względu na zwierzęta, u których powodują one stres i ataki paniki.

Życzenia

2018-12-31

Z okazji zbliżającego się nowego – 2019 roku, dyrektor i pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń!

OGŁOSZENIE

2018-12-14

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE PARKING POD ZAMKIEM W OJCOWIE BĘDZIE OTWARTY W DNIACH 27 GRUDNIA 2018 R. - 1 STYCZNIA 2019 R., W GODZ. 9.00-15.00. OPŁATY ZA PARKOWANIE POZOSTAJĄ NA POZIOMIE Z 2018 R.

Ogłoszenie

2018-12-13

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko sprzątaczki / sprzątacza w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, iż postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 22.11.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przeprowadzenie badań środowiska pracy”, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dn. 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, zostało unieważnione.

Zapytanie cenowe

2018-11-23

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26 IX 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: NA BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

Niniejszym informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na „Zakup obuwia BHP zimowego dla 19 pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego” z dnia 6 listopada 2018 r. (nr sprawy DOZP.130.1.2018) zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2018-11-06

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26 IX 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Zakup obuwia BHP zimowego dla 19 pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego

INFORMACJA

2018-10-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje ze postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 22.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie dróg komunikacji ppoż. poprzez instalację szlabanów” ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dn. 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych zostało unieważnione.

Ogłoszenie

2018-10-29

ANEKS NR 5 DO ZARZĄDZENIA nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. "stawek opłat za udostępnienie Ojcowskiego P. N. w sezonie 2018 r."