Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
OGŁOSZENIE
| 2019-03-08

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. „W sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe” (Dz. U. z 2012 r. poz. 868) oraz ustawy z 16 grudnia 2016 r. „O zasadach zarządzania mieniem państwowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), ogłasza pisemny przetarg ofertowy na użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym).

szczegóły:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/111.html