Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: przyłącza wod.-kan." 2018-07-06 2018-07-23
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I: stan surowy zamknięty budynku kasy z przyłączami wod.-kan. oraz kablami energetycznymi 2018-06-08 2018-06-25
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-26 2018-03-14
Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała” usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. 2017-11-24 2017-12-14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie na działce nr 473, do używania polegającego na jego obsłudze i udostępnianiu turystom odwiedzającym OPN. 2017-02-14 2017-03-13
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do II-giego nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej pawilonem drewnianym zwanym „Na Postoju” w Ojcowie 2017-02-13 2017-03-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na ochronę i dozór obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego 2016-11-30 2016-12-19
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków restauracyjnych pod nazwą „Zajazd na Złotej Górze” wraz z polem namiotowym będących własnością OPN. 2016-11-15 2016-12-12