Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej”. 2019-01-21 2019-02-14
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 10, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2018-12-14 2018-12-28
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej” 2018-11-22 2018-12-20
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu mieszkalnego 2018-11-15 2018-11-30
„Zagospodarowanie turystyczne oraz konserwacja małej infrastruktury przy szlakach leśnych na terenie OPN” 2018-09-21 2018-10-01
„Remont i modernizacja infrastruktury turystycznej w rejonie wzgórza zamkowego w Ojcowie: zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, stalowy pomost widokowy, bariery, ogrodzenie z siatki i remont ścieżki” 2018-09-21 2018-10-08
„Remont i modernizacja infrastruktury turystycznej w rejonie wzgórza zamkowego w Ojcowie: zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, stalowy pomost widokowy, bariery, ogrodzenie z siatki i remont ścieżki” 2018-08-31 2018-09-17
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy” 2018-02-06 2018-02-26
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-01 2018-02-21
Zapytanie cenowe na świadczenie usług BHP 2017-11-14 2017-11-24