Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I: stan surowy zamknięty budynku kasy z przyłączami wod.-kan. oraz kablami energetycznymi 2018-06-08 2018-06-25
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy” 2018-02-06 2018-02-26
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-01 2018-02-21
Zapytanie cenowe na świadczenie usług BHP 2017-11-14 2017-11-24