Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: przyłącza wod.-kan." 2018-07-27 2018-08-20
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy” 2018-02-06 2018-02-26
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-01 2018-02-21
Zapytanie cenowe na świadczenie usług BHP 2017-11-14 2017-11-24