Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w 48. Ojcowskiej Złotej Jesieni. Rajd z konkursem odbędzie się dnia 7 października 2016. Zaproszenie, regulamin rajdu i karty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół.

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” najniższą ofertę w wysokości 145 677,51 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 51/100) przedstawiła firma FlyTech UAV Sp z o.o.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów lokalnych do udziału w 14 Rajdzie Neandertala. Zaproszenie, regulamin rajdu oraz karty startowe znajdują się w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” do przygotowania ofert.

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej” najniższą ofertę przedstawiła Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec. Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanymi burzami i silnymi wiatrami, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM na dzierżawę nieruchomości